hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Preventivně výchovná přednáška na naší škole.

20.1.2024 1:25

Dobrý den,
touto formou bych rád, jménem ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci,
poděkoval za preventivně výchovné přednášky na naší škole. Velké díky
patří Oddělení prevence PČR, zejména pak poručíku, magistru Miroslavu
Mervartovi, za kreativní a interaktivní přednášky/besedy/diskuze,
které si připravil a dále realizoval pro žáky 6. - 9. ročníků.

V letošním školním roce s žáky diskutoval na témata Bezpečně v
kyberprostoru - tvoje cesta online, Tvoje cesta na čisto, Základy
trestní odpovědnosti a Závislosti - aktuální trendy v užívání.

Pro žáky byla setkání podnětná, což se nám projevilo jejich aktivní
participací při řešení modelových situací jak v rámci besed, tak i v
dalších, tematicky příbuzných předmětech.

Jsme rádi, že takovéto aktivity jsou právě PČR nabízeny a následně i
realizovány. Moc si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci.

V příloze zasílám pár fotografií "z místa činu". :-)


S pozdravem a přáním hezkých dnů


Mgr. Egon Stříhavka, Ph.D.
Sociální pedagog a Školní metodik prevence
ZŠ V. Hejny
Komenského 540
54941, Červený Kostelec

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Preventista PČR na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci - 5.jpg 277,8 KB
Preventista PČR na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci - 7.jpg 457,1 KB
Preventista PČR na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci - 2.jpg 317,3 KB
Preventista PČR na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci - 4.jpg 234,4 KB
Preventista PČR na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci - 6.jpg 317,8 KB
Preventista PČR na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci - 1.jpg 261,6 KB
Preventista PČR na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci - 3.jpg 257,4 KB