hlavní strana

Školní jídelna

25.8.2022 15:16

Informace o stravování ve školní jídelně (ŠJ) při ZŠ V.Hejny pro „cizí strávníky“.

Od 1.dubna 2006 vaří školní jídelna pro zájemce z řad občanů města Červený Kostelec (cizí strávník). Využívá své možnosti, dané „školským zákonem č. 561/2005, zřizovací listinou  a živnostenským listem (hostinská činnost) k naplnění kapacity školní jídelny. Tím se zmenšují náklady na provoz.

Projektovaná kapacita jídelny je na 800 obědů. V současné době je počet (žáků a zaměstnanců školy) kolem 400 denně. Dále vyvážíme obědy do výdejen v ZŠ Horní Kostelec a v ZŠ Lhota a MŠ Studánka.

V současné době se stravuje z řad cizích strávníků průměrně 50 lidí. Mají výběr ze dvou jídel. K tomu je společná polévka, saláty, jogurty, pití a další doplňky.

Náklady za odebraný oběd jsou dle kalkulace k 1. 9. 2022 Kč 80,- (cena potravin + ostatní služby a energie + mzdová režie zaměstnanců).

Strávníci si objednávají a odhlašují stravu stejně jako strávníci školy a řídí se vnitřním řádem školní jídelny. Informace obdrží vždy při přihlášení u vedoucí školní jídelny a jsou také vyvěšeny na nástěnce a webu školy (viz. odkaz níže). Čip si mohou zakoupit za zálohu 100,- Kč a složit v kanceláři hotovostní zálohu.

Další placení záloh je bezhotovostní na číslo účtu ŠJ 2800356872/2010 s variabilním symbolem = rodné číslo strávníka. Stravovat se ve školní jídelně můžete v čas daný vnitřním řádem ŠJ: 11.00 – 11.30 h, a to v levé části jídelny (2). Prosíme o dodržování tohoto času. Děkujeme.

Obědy si lze objednat i přes internetovou aplikaci na této adrese:

http://jidelna.zsck.cz/webkredit

Obědy si lze odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hod.

Telefonický kontakt: 491 463 324

Vedoucí jídelny: Jaroslava Majerová

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Vnitřní řád školní jídelny_od_1_9_2022.pdf 236,5 KB
velikost_porcí_ve_ŠJ.pdf 183,7 KB
projekt-zdravá_školni_jídelna.pdf 97,2 KB
Metodicky_manual-Zdravá_školní_jídelna.pdf 2,5 MB