hlavní strana

SRPDŠ

16.1.2024 11:41

1. schůzka třídních důvěrníků ve školním roce 2023/2024 se uskuteční:

ve čtvrtek  9. 11.  v 1515 hod. - uč. fyziky (budova 2.st)

třídní schůzky se uskuteční individuálně dle pokynů třídních učitelů formou "triády" nebo hromadně ve třídě

2. schůzka třídních důvěrníků ve školním roce 2023/2024 se uskuteční:

 ??? v 15:15 hod. - uč. fyziky (budova 2.st)

 

Předsedou spolku SRPDŠ je Ing. JIŘÍ HANUŠ, PhD.

Místopředsedkyní je Mgr. IRENA ŠKODOVÁ PAVLÍKOVÁ

Pokladní je IRENA MIKEŠOVÁ

Třídní důvěrníci I. Stupeň Třídní důvěrníci II. Stupeň
1. A  Vančurová Lucie 6. A Brandová Lucie
1. B  Laštoviková Martina 6. B Hanuš Roman
2. A  Vlčková Veronika 6. C Zajíčková Kateřina
2. B  Josef Nemejta 6. D Kotyza Jiří
3. A  Hanušová Milena 7. A Nosková Klára 
3. B  Cinke Robert 7. B Ježek Vladislav 
4. A  Hanuš Jiří - předseda spolku 7. C Buranský Pavel 
4. B  Nývltová Pavlína 7. D Hejdová Hana
5. A  Řezníček Josef 8. A Škodová-Pavlíková Irena 
5. B  Nývltová Radka 8. B Hanuš Jan 
1. HK  Špuláková Judita 8. C Suchánek Robert 
2. HK  Hojná Petra 8. D Štěpánová Alena 
3. HK  Špuáková Judita 9. A Urbanová Lenka 
 4.HK   Hojná Petra 9. B Šrůtková Radka  
5.HK   Kadečková Kristýna 9. C Vlastimil Kostelecký 
    9. D Prouzová Lenka  

 

 

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Zápis z jednání valné hromady spolku 9. 11. 2023 (1).pdf 202,2 KB
Rozpočet SRPŠ, skutečnost za rok 2023, návrh na rok 2024.pdf 379,2 KB
Zápis_ze_schůze_spolku_10. 11. 2022.pdf 203,8 KB
Rozpočet_spolku_a_jeho_čerpání_k_31.10.2022.pdf 373,6 KB
Rozpočet_spolku_a_jeho_čerpání_k_31_3_2022.pdf 325,9 KB
Rozpočet_spolku_a_jeho_čerpání_k_3_4_2019.pdf 274,2 KB
Pravidelné_výdaje_ve_školním_roce_2018_19.pdf 211,5 KB
Zápis_z_jednání_spolku_20_11_2018.pdf 206,3 KB
Rozpočet_Spolku_a _jeho_čerpání_k_31_10_2018.pdf 431,2 KB
Rozpočet_a_návrh_čerpání_Spolku_k_10_4_2018.pdf 274,7 KB
Zápis_z_jednání_Spolku_ze_dne_20_4_2017.pdf 127,4 KB
Návrh_rozpočtu_Spolku_na_rok_2017_ke_dni_20.4.2017.pdf 390,4 KB
Zápis_z_jednání_Spolku_ze_dne_10_11_2016.pdf 121,3 KB
Rozpočet_Sdružení_na_rok 2016_ke _dni_3_11_2016.pdf 378 KB
Zápis_z_jednání_Sdružení_3_5_2016.pdf 122,2 KB
Plán_čerpání_rozpočtu_na rok_2016_ze_dne_3_5_2016.pdf 386,9 KB
Zápis_z_jednání_Sdružení_10_11_2015.pdf 124,2 KB
Čerpání_rozpočtu _Sdružení_k_27_10_2015.pdf 155,4 KB
Zápis_z_jednání_Sdružení_5_5_2015.pdf 194,2 KB
Rozpočet_Sdružení_ na_rok_2015.pdf 368,5 KB
Zápis_z_jednání_Sdružení_11.11.2014.pdf 51,1 KB
Čerpání rozpočtu Sdružení k 11_11_2014.pdf 203 KB
Setkání zástupců tříd z 6.5.2014.pdf 474,8 KB
Stanovy- Spolek rodičů a přátel školy.pdf 195,5 KB