hlavní strana

Organizace školního roku

24.4.2024 16:31

Časy vučovacích hodin.

Škola se otevírá v 7.40. O velké přestávce mají děti v případě vhodného počasí a po dohodě s pedagogickým dohledem možnost vyjít do parku před školu.

Školní jídelna vydává obědy:

- pro žáky od 11.40 do 12.15h, pak od 12.35 do 13.05h a od 13.30 do 13.45h .

- do jídlonosičů pouze od 11.00 do 11.30h.

V čase mimorozvrhového volna (mezi dopoledním a odpoledním vyučováním) nenese škola odpovědnost za žáky!

Hodina

Začátek

Konec

 1.

800

845

 2.

855

940

 3.

1000

1045

 4.

1055

1140

 5.

1150

1235

 6.

1245

1330

 7.

1340

1425

 8.

1435

1520

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny: v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2023.

 

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024 (výdej výpisu vysvědčení - středa 31.1.2024)

Jarní prázdniny: od 26. února 2024 do 3. března 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny: od soboty 29. července 2024 do neděle 1. září 2024

Školní rok 2024/25 začíná v pondělí 2. září 2024.

Ředitelské volno: 29. 9. 2023, 6.5. 2024 (jen 8. a 9. roč.)