hlavní strana

Konzultační hodiny

25.9.2018 12:41

Každý učitel má jednou týdně vyhrazený čas pro rodiče a žáky. V tomto čase může žák požadovat dovysvětlení látky, pokud něčemu nerozuměl, nebo byl nepřítomen ve výuce z důvodu nemoci. Žáci mohou přijít i za učitelem, který je v daném předmětu neučí. Žáci a rodiče mohou v tomto čase řešit věci, které nesouvisí přímo s učební látkou, např. vztahy mezi žáky atd. JE DOBRÉ, KDYŽ SE ŽÁK NEBO RODIČ NA KONZULTACI PŘEDEM NAHLÁSÍ.

KONZULTAČNÍ HODINY 2. stupeň
Jméno Den v týd. Hodina- čas Místo-třída Poznámky
BALÁŠOVÁ H.  Pondělí  13.30-14.15  sborovna další po předchozí domluvě
BUBÁKOVÁ  čtvrtek  15.25-16.00 Chemie další po předchozí domluvě
BURSÍKOVÁ  Pondělí  13.30-14.15  sborovna další po předchozí domluvě
ČESENEK  čtvrtek  12.35-13.15 sborovna  po předchozí domluvě
DLOUHÁ  středa    sborovna další po předchozí domluvě
DLOUHÝ     sborovna po předchozí domluvě
GROHMANN  úterý  13.40-14.25  sborovna další po předchozí domluvě
GROHMANNOVÁ středa 13.00-14.00 sborovna  
HANUŠOVÁ  pondělí  15.20-16.00  sborovna další po předchozí domluvě
JANUŠOVÁ  středa  14.00-14.45  sborovna další po předchozí domluvě
JIRÁNKOVÁ  pondělí  14.00-14.45  sborovna další po předchozí domluvě
KLIMEŠOVÁ      sborovna další po předchozí domluvě
KOVALOVÁ  pondělí  13.40-14.25  sborovna  další po předchozí domluvě
KŘIVÁNKOVÁ  pondělí  13.30-14.15  Chemie  další po předchozí domluvě
MARŠÍKOVÁ     sborovna  po předchozí domluvě
NOVÁKOVÁ  středa  14.00-14.45 sborovna další po předchozí domluvě
OLEJÁK      ředitelna další po předchozí domluvě
SÁDOVSKÁ úterý 15.20-16.00  sborovna další po předchozí domluvě
SÁGNER pondělí 13.30-14.14  sborovna další po předchozí domluvě
SCHUMOVÁ pondělí 12.30-13.30 sborovna další po předchozí domluvě
STODŮLKA středa 14.00-14.45  ředitelna další po předchozí domluvě
STŘEDOVÁ      sborovna  
SZOTKOWSKI      sborovna další po předchozí domluvě
VANCL  středa  13.30-14.15  sborovna další po předchozí domluvě
VÍTOVÁ  pondělí  13.40-14.25  sborovna další po předchozí domluvě
WICHOVÁ     sborovna  po předchozí domluvě
ZELENÁ  čtvrtek  14.00-14.45  sborovna po předchozí domluvě
ZETKOVÁ  středa  14.00-14.45  sborovna  po předchozí domluvě

 

1. STUPEŇ

Jméno Den v týd. Hodina- čas Místo-třída Poznámky

Renfusová Libuše

pondělí  14,00-15,00  2.A

další po předchozí domluvě

Sokolovičová Veronika

 úterý  12,45-13,30 2.C  další po předchozí domluvě
Jansová Věra úterý  14,00-15,00  4.A  po předchozí domluvě
Špeldová Lenka úterý  12,00-13,00  3.A   po předchozí domluvě
Nováková Ivana        
Naimanová Blanka pondělí 14,00-15,00  5.B   další po předchozí domluvě
Vávrová Dana pondělí 13,00-13,45  5.A   další po předchozí domluvě
Kuřátková Mirka úterý 13,00-14,00  3.C   další po předchozí domluvě
Vlčková Marcela        
Svěcená Monika        
Tollarová Jana        
Holubová Veronika čtvrtek  13,30-14,30  4.B  další po předchozí domluvě
Bartošová Draha čtvrtek  13,00-14,00  3.B další po předchozí domluvě
Stodůlková Jana pondělí 12,00-13,00 Jaz.uč.1. st.  další po předchozí domluvě