hlavní strana

Konzultační hodiny

9.9.2022 11:36

Každý učitel má vyhrazený čas pro rodiče a žáky. V tomto čase může žák požadovat dovysvětlení látky, pokud něčemu nerozuměl, nebo byl nepřítomen ve výuce z důvodu nemoci. Žáci mohou přijít i za učitelem, který je v daném předmětu neučí. Žáci a rodiče mohou v tomto čase řešit věci, které nesouvisí přímo s učební látkou, např. vztahy mezi žáky atd.

ŽÁK NEBO RODIČ NA KONZULTACI PŘEDEM NAHLÁSÍ PŘES ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU V EDUPAGE.

Možnosti přihlášení:

1. přes CHAT v EduPage -  domluvte sim termím s učitelem >Návod<

2. pomocí zprávy v EduPage - domluvte si termím s učitelem >Návod<

3. přes funkcionalitu Komunikace => Přihlašování => Konzultační hodiny - vyberete si nabídnutý datum a čas (toto je možné, jen pokud má učitel konzultace vytvořené). >Návod<

4. telefonicky

5. e-mailem