hlavní strana

Konzultační hodiny

16.12.2019 14:32

Každý učitel má jednou týdně vyhrazený čas pro rodiče a žáky. V tomto čase může žák požadovat dovysvětlení látky, pokud něčemu nerozuměl, nebo byl nepřítomen ve výuce z důvodu nemoci. Žáci mohou přijít i za učitelem, který je v daném předmětu neučí. Žáci a rodiče mohou v tomto čase řešit věci, které nesouvisí přímo s učební látkou, např. vztahy mezi žáky atd. JE DOBRÉ, KDYŽ SE ŽÁK NEBO RODIČ NA KONZULTACI PŘEDEM NAHLÁSÍ.

KONZULTAČNÍ HODINY 2. stupeň
Jméno Den v týd. Hodina- čas Místo-třída Poznámky
BALÁŠOVÁ H.       další po předchozí domluvě
BUBÁKOVÁ       další po předchozí domluvě
BURSÍKOVÁ       další po předchozí domluvě
ČESENEK       po předchozí domluvě
PÁCALTOVÁ        
SYROVÁTKOVÁ        
GROHMANN       další po předchozí domluvě
GROHMANNOVÁ        
HORKÝ       další po předchozí domluvě
JANUŠOVÁ       další po předchozí domluvě
JIRÁNKOVÁ       další po předchozí domluvě
KLIMEŠOVÁ       po domluvě
KOVALOVÁ        další po předchozí domluvě
KŘIVÁNKOVÁ        další po předchozí domluvě
MARŠÍKOVÁ       po předchozí domluvě
NOVÁKOVÁ       další po předchozí domluvě
OLEJÁK        
SÁDOVSKÁ       další po předchozí domluvě
SÁGNER       další po předchozí domluvě
KOZINOVÁ        
STODŮLKA       další po předchozí domluvě
STŘEDOVÁ        po předchozí domluvě
STŘÍHAVKA       další po předchozí domluvě
VANCL       další po předchozí domluvě
VÍTOVÁ       další po předchozí domluvě
STIERAND       po předchozí domluvě
ZELENÁ       po předchozí domluvě
ZETKOVÁ        po předchozí domluvě

 

1. STUPEŇ

Jméno Den v týd. Hodina- čas Místo-třída Poznámky

Renfusová Libuše

úterý  13,00 - 14,00  3.A

 po předchozí domluvě

Sokolovičová Veronika

pondělí  13,00 - 14,00 3.C  í po předchozí domluvě
Jansová Věra čtvrtek  14,00-15,00  5.A  po předchozí domluvě
Špeldová Lenka pondělí  13,00-14,00  4.A   po předchozí domluvě
Nováková Ivana         po předchozí domluvě
Naimanová Blanka úterý 13,00-14,00  1.B  po předchozí domluvě
Vávrová Dana pondělí 13,00-14,00  1.A  po předchozí domluvě
Kuřátková Mirka pondělí 13,30-14,30  4.C    po předchozí domluvě
Vlčková Marcela  čtvrtek  13,00 - 14,00  5.C   po předchozí domluvě
Svěcená Monika  pondělí  13,00 - 14,00  2.A   po předchozí domluvě
Tollarová Jana  úterý  13,00 - 14,00  3.B   po předchozí domluvě
Holubová Veronika čtvrtek  14,00 - 15,00  5.B   po předchozí domluvě
Bartošová Draha úterý  14,00 - 15,00  4.B  po předchozí domluvě
Stodůlková Jana úterý 13,00 - 14,00 Jaz.uč.1. st.   po předchozí domluvě