hlavní strana

Školní družina

23.6.2022 10:18

Informace pro rodiče!

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků, přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků. Ve školním roce 2022-23 je poplatek za školní družinu 150 Kč měsíčně. Platba je prováděna na celé pololetí na účet školy s variabilním symbolem pro každého žáka, který děti obdrží od vychovatelky.
Ve městě pracuje školní družina v 5 odděleních. Dvě oddělení jsou v budově 1. stupně, jedno oddělení je v budově sokolovny a dvě oddělení jsou v budově 2. stupně. Ranní provoz začíná pro všechny žáky v budově 1. i 2. stupně v 6,15 hod. Odpolední provoz pak probíhá od 11,40 do 16,00 hod. Žáci zapsaní do školní družiny se řídí pravidly vlastního řádu školní družiny, který je k nahlédnutí ve všech odděleních a na našich webových stránkách v menu „DOKUMENTY“ submenu "DOKUMENTY KE STAŽENÍ".
Školní družina v Horním Kostelci má jedno oddělení, které zahajuje ranní provoz v 6,15. Odpoledne pak začíná v 11,30 a končí v 16,00 hodin.  Žáci, kteří mají bydliště ve městě nebo navštěvují odpoledne kroužky ve městě, mají možnost přejet zdarma s vychovatelkou školním autobusem do družiny ve městě.
Všechna oddělení školní družiny jsou vybavena pomůckami a hrami určenými pro volnočasové aktivity žáků.