hlavní strana
JÍDELNÍ MENU

Aktuality

11.3.2019
Zápis    žáků   do 1.  ročníku se koná v pátek 12.4.2019 od 13,30 do 18,00 hod  v přízemí budovy 1. stupně.K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Při zápisu rodiče oznámí, zda dítě bude navštěvovat školní družinu. Děti, které budou navštěvovat školu v Horním Kostelci, přijdou k zápisu do města a rozdělení dětí do tříd bude provedeno dodatečně. V souladu s § 178 odst. 2 a §36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci spádového obvodu, který určuje obecně závazná vyhláška
pokračování
Další aktuality