hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE
JÍDELNÍ MENU

Aktuality

20.1.2024
Dobrý den,touto formou bych rád, jménem ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci,poděkoval za preventivně výchovné přednášky na naší škole. Velké díkypatří Oddělení prevence PČR, zejména pak poručíku, magistru MiroslavuMervartovi, za kreativní a interaktivní přednášky/besedy/diskuze,které si připravil a dále realizoval pro žáky 6. - 9. ročníků.V letošním školním roce s žáky diskutoval na témata Bezpečně vkyberprostoru - tvoje cesta online, Tvoje cesta na čisto, Základytrestní odpovědnosti a Závislosti - aktuální trendy v užívání.Pro žáky byla setkání podnětná, což se nám projevilo jejich aktivníparticipací při řešení modelových situací jak v rámci besed, tak i vdalších, tematicky příbuzných předmětec
pokračování
11.1.2024
V pondělí 12. února 2024 se koná od 8.00  na 2. stupni ZŠ V. Hejny Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout budovu 2. stupně, případně se podívat na výuku ve třídě. V případě, že se rozhodnete navštívit některou hodinu, prosíme, abyste přicházeli na začátku vyučovací hodiny a odcházeli až po jejím skončení. Minimalizujeme tak narušování výuky. Děkujeme za pochopení.Od 15:00 cca do 17:00 hod. budou v některých třídách probíhat různé úkazky pomůcek a aktivity, které jsou v průběhu školního roku zařazené do výuky na 2. stupni.  Srdečně zveme!
pokračování
Další aktuality
PROBĚHLÉ AKCE
SPONZOŘI