hlavní strana
JÍDELNÍ MENU

Aktuality

21.2.2020
Zápis  žáků  do 1. ročníku se koná v pátek 3.4.2020 od 13,30 do 18,00 hod v přízemí budovy 1. stupně. Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Při zápisu rodiče oznámí, zda dítě bude navštěvovat školní družinu. Děti, které budou navštěvovat školu v Horním Kostelci, přijdou k zápisu do města a rozdělení dětí do tříd bude provedeno dodatečně.Vzhledem k tomu, že škola má omezený a již zcela obsazený počet učeben, budeme otvírat jen dvě první třídy ve městě a jednu v Horním Kostelci s maximálním počtem 26 žáků ve třídě. Z tohoto důvodu také budeme přijímat do 1. ročníku přednostně žáky ze spádového obvodu, který určuje obecně závazná vyhláška č.2
pokračování
3.2.2020
Ředitel školy vyhlašuje na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 ředitelské volno pro všechny žáky školy.
pokračování
Další aktuality
PROBĚHLÉ AKCE
SPONZOŘI