hlavní strana

Projekty

25.10.2018 16:27

Naše škola se angažuje, nebo angažovala v těchto projektech:

 

Aktuálně probíhající:

1) Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

2) Výzva č. 02_16_022 pro podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - "Šablony pro ZŠ  V.Hejny,  Červený Kostelec 16/18"
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků


3) "Rozvojem všestrannosti k novým obzorům poznání"
Projekt umožnuje žákům a učitelům partnerských škol z Červeného Kostelce a Ząbkowic Śląskych zažít přínosné akce prostřednictvím společných setkávání, činností  výtvarných, sportovních a turistických, a v oblasti česko-polského jazykového vzdělávání. Doprovodným rysem těchto aktivit je poznávání turistických cílů v příhraničních regionech České republiky a Polska a zvyšování povědomí o zajímavých místech na druhé straně hranice.

3) Ovoce a zelenina do škol

4) Zdravá školní jídelna

5) Výzva 56 OP VK „ Čtení a jazyk s výzvou 56“

6) Výzva 57 OP VK „Dílna a jazyky pro ZŠ s výzvou 57“

 

Již realizované:

1) "Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Králohradeckém kraji"

2) Projekt "Rozvojem všestranosti k všestranné osobnosti"

3) "Rozumíme penězům" - projekt na podporu výuky finační gramotnosti

4) "EU peníze do škol"

5) Projekt EDISON

6) RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III)

7) Metody aktivního učení

8) Učíme interaktivně