hlavní strana

Projekty

12.9.2023 15:59

Naše škola se angažuje, nebo angažovala v těchto projektech:

 

Aktuálně probíhající nebo realizované:

  • Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kralovehradeckém kraji

  • "ŠABLONY III PRO ZŠ V. HEJNY"

  • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.  • Výzva č. 02_16_022 pro podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - "Šablony pro ZŠ  V.Hejny,  Červený Kostelec 16/18"
    Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků
  • Rozvojem všestrannosti k novým obzorům poznání
    Projekt umožnuje žákům a učitelům partnerských škol z Červeného Kostelce a Ząbkowic Śląskych zažít přínosné akce prostřednictvím společných setkávání, činností  výtvarných, sportovních a turistických, a v oblasti česko-polského jazykového vzdělávání. Doprovodným rysem těchto aktivit je poznávání turistických cílů v příhraničních regionech České republiky a Polska a zvyšování povědomí o zajímavých místech na druhé straně hranice.