hlavní strana

Projekty

29.3.2022 11:11

Naše škola se angažuje, nebo angažovala v těchto projektech:

 

Aktuálně probíhající nebo realizované:

1) "ŠABLONY III PRO ZŠ V. HEJNY"

2) DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.3) Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

4) Výzva č. 02_16_022 pro podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - "Šablony pro ZŠ  V.Hejny,  Červený Kostelec 16/18"
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků


5) "Rozvojem všestrannosti k novým obzorům poznání"
Projekt umožnuje žákům a učitelům partnerských škol z Červeného Kostelce a Ząbkowic Śląskych zažít přínosné akce prostřednictvím společných setkávání, činností  výtvarných, sportovních a turistických, a v oblasti česko-polského jazykového vzdělávání. Doprovodným rysem těchto aktivit je poznávání turistických cílů v příhraničních regionech České republiky a Polska a zvyšování povědomí o zajímavých místech na druhé straně hranice.


6) VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY  je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.


7) Ovoce a zelenina do škol

8) Zdravá školní jídelna

9) Projekt "Kurzwoche 2018" byl realizován za podpory Královehradeckého kraje

10) Projekt "Hýbejme se pro radost 2017" byl realizován za podpory Královehradeckého kraje

11) Výzva 56 OP VK „ Čtení a jazyk s výzvou 56“

12) Výzva 57 OP VK „Dílna a jazyky pro ZŠ s výzvou 57“

13) "Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Králohradeckém kraji"

14) Projekt "Rozvojem všestranosti k všestranné osobnosti"

15) "Rozumíme penězům" - projekt na podporu výuky finační gramotnosti

16) "EU peníze do škol"

17) Projekt EDISON

18) RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III)

19) Metody aktivního učení

20) Učíme interaktivně