hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE
Jídlení menu

Aktuality

28.6.2024
Hledáme do sboru nové posily!učtele na 1. stupeň na úvazek 1,00učitele AJ na 2. stupeň na úvazek 1,00učitele informatikyasistenta pedagoga na úvazek 0,5Případní zájemci, pošlete CV na jiri.olejak@zsvhejny.czS pozdravem J.Oleják 
pokračování
25.6.2024
Živé vysílání - hnízdění poštolky v areálu naší školy.
pokračování
21.5.2024
Vážení rodiče, od 22. 5. 2024 můžete své dítě přihlásit do 6. ročníku ZŠ V. Hejny vyplěním elektronické  přihlášky ke vzdělávání v ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec, kterou najdete po kliknutí na odkaz níže: >> PŘIHLÁŠKA DO 6.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 << Co dělat po vyplnnění elektronické přihlášky? (vyberte si možnost předání přihlášky)1/ Zašlete do datové schránky školy (ID datové schránky: ejamtta )2/ Zašlete mailem ve formátu pdf s vaším elektronickým podpisem (petra.livarova@zsvhejny.cz)3/ Přihlášku si vytiskněte doma, podepište a vhoďte do schránky na brance u hlavní budovy školy,    Komenského 540 (vchod do družiny od pošty)4) Přihlášku si vytiskněte dom
pokračování
20.5.2024
Pro školní rok 2024/2025 bylo zapsáno 68 žáků. Pro 11 z nich rodiče zažádali o odklad školní docházky. Někteří ještě přihlášku neposlali. Rozdělení žáků do dvou tříd ve městě a jedné v Horním Kostelci  proběhne v červnu. Ve druhé polovině  června  budou rodiče žáků 1. tříd pozváni na informativní schůzku, kde se dozvědí další podrobnosti k zahájení prvního ročníku. Seznam  žáků  přijatých  do prvního ročníku k základnímu vzdělávání2024/1 2024/2   2024/3  2024/4   2024/5  2024/6   2024/7    2024/8  2024/9     2024/11   2024/12   2024/13   2024/14  2024/16  2024/17  2024/18   2024/19   2024/20   2024/21  2024/22  2024/23   2024/24  2024/25   2024/26   2024/27   2024/28   2024/29  2024/30   202
pokračování
26.3.2024
Naše škola má nově vytvořený facebookový profil:https://www.facebook.com/profile.php?id=61557285251863Do konce školního roku "obléknou nový kabát" webové stránky školy.
pokračování
21.3.2024
Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2024/25
pokračování
13.3.2024
Dne 13. 3. 2024 dopoledne se žáci 7. ročníků ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci zúčastnili dvou přednášek zaměřených na trendy v oblasti závislostí od náchodského policejního preventisty por. Miroslava Mervarta. Kromě hodnotných informací z přednášky s následnou besedou žáci zjistili další podstatné informace, a to nejen z edukativních videí. Žáci se dozvěděli nejen skutečnost, jak vypadá test na přítomnost omamných a psychotropních látek, ale už všichni vědí i to, co takový test umí detekovat. Žáky problematika velmi zajímala, což bylo z jejich strany odměněno nadšením a aktivitou. Přítomní byli aktivní, věcně diskutující a zvědavě se dotazující, a to nad rámec přednášky. Jsme rádi, že takovét
pokračování
4.3.2024
Dne 22.2.2024 přednášel náchodský policejní preventista por. Miroslav Mervart na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci.Celkem tři přednášky k základům trestní odpovědnosti byly věnovány žákům osmého a devátého ročníku.V úvodu proběhlo rozdělení typů protiprávních jednání na přestupky a trestné činy, ale také informacím, jak je policisté v praxi řeší. Žáci si měli možnost i hledat v trestním zákoně, pokusit se kvalifikovat na praktických příkladech. Žáci byli aktivní a spolupracovali, ti nejaktivnějši si dokonce odnesli mimo informací i reflexní pásky.
pokračování
19.1.2024
Dobrý den,touto formou bych rád, jménem ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci,poděkoval za preventivně výchovné přednášky na naší škole. Velké díkypatří Oddělení prevence PČR, zejména pak poručíku, magistru MiroslavuMervartovi, za kreativní a interaktivní přednášky/besedy/diskuze,které si připravil a dále realizoval pro žáky 6. - 9. ročníků.V letošním školním roce s žáky diskutoval na témata Bezpečně vkyberprostoru - tvoje cesta online, Tvoje cesta na čisto, Základytrestní odpovědnosti a Závislosti - aktuální trendy v užívání.Pro žáky byla setkání podnětná, což se nám projevilo jejich aktivníparticipací při řešení modelových situací jak v rámci besed, tak i vdalších, tematicky příbuzných předmětec
pokračování
11.1.2024
V pondělí 12. února 2024 se koná od 8.00  na 2. stupni ZŠ V. Hejny Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout budovu 2. stupně, případně se podívat na výuku ve třídě. V případě, že se rozhodnete navštívit některou hodinu, prosíme, abyste přicházeli na začátku vyučovací hodiny a odcházeli až po jejím skončení. Minimalizujeme tak narušování výuky. Děkujeme za pochopení.Od 15:00 cca do 17:00 hod. budou v některých třídách probíhat různé úkazky pomůcek a aktivity, které jsou v průběhu školního roku zařazené do výuky na 2. stupni.  Srdečně zveme!
pokračování