hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Výchovný poradce 1. st.

15.10.2021 15:15

Mgr. Drahomíra Bartošová

Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 hod. – 15.00 hod. (nebo kdykoliv po předchozí domluvě)

email: D.Bartosova@email.cz

telefon: 607 875 519

Kdo je vlastně výchovný poradce?
Je to pedagog, který pomáhá žákům při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní
pozornost poruchám dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy
(zjišťování, prevence a náprava). Těžištěm práce výchovného poradce je prevence.                                                                                               

Úkoly výchovného poradce:

 • poskytuje poradenské služby pro rodiče i žáky
 • pomáhá se začleňováním žáků s poruchami učení a zdravotními problémy do výuky
 • koordinuje podpůrná opatření u těchto žáků
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované, vede dokumentaci
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • spolupracuje s vedením školy, se speciálním pedagogem, metodikem prevence, kariérovým poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v PPP nebo ve SP

 • pracuje s kolektivem třídy v součinnosti s PPP

 • zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR
 • řeší neomluvenou absenci žáků
 • reaguje na podněty ze schránky důvěry, která je volně přístupná v budově školy

Užitečné kontakty:

https://www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-nachod/

http://www.zsjzemana.cz/specialne-pedagogicke-centrum

https://www.svpkompas.cz/