hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Výchovný poradce 1. st.

19.6.2017 16:46

Mgr. Drahomíra Bartošová

Konzultační hodiny: každé úterý 14.00 hod. – 15.00 hod.

(nebo kdykoliv po předchozí domluvě)

email: D.Bartosova@email.cz

telefon: 607 875 519

                                                                                                

Úkoly výchovného poradce:

  • poskytuje poradenské služby pro rodiče i žáky
  • pomáhá se začleňováním žáků s poruchami učení a zdravotními problémy do výuky
  • koordinuje podpůrná opatření u těchto žáků
  • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované, vede dokumentaci
  • sleduje nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • spolupracuje s vedením školy, se speciálním pedagogem, metodikem prevence, kariérovým poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky
  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR
  • řeší neomluvenou absenci žáků

Užitečné kontakty:

http://www.pppnachod.cz/index.php/kontakty

http://www.zsjzemana.cz/index.php/specialne-pedagogicke-centrum

http://www.ddu-hk.cz/strediska/kompas-v-nachode

 

> Podpůrná opatření