hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE
JÍDELNÍ MENU

Aktuality

12.12.2017
Stejně jako v loňském roce se zápis do 1. ročníku bude konat až v dubnu. V ZŠ V. Hejny  v Červeném Kostelci bude v pátek 6. dubna 2018  od 13,30 do 18,00 hodin. Kdo bude chtít pro své dítě odklad školní docházky, musí již při zápisu předložit doporučení poradenského zařízení, tzn. Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě nebo Speciálně pedagogického centra v Náchodě. Protože doporučení je vydáno na základě vyšetření školní zralosti dítěte, je třeba se na toto vyšetření včas objednat. K doporučení poradenského zařízení je dále třeba doložit ještě doporučení dětského lékaře. Potom může ředitel školy rozhodnout o odkladu školní docházky. Pokud někdo nebude mít potřebná doporučení u zápisu, j
pokračování
Další aktuality
PROBĚHLÉ AKCE
SPONZOŘI