hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Mgr. Světlana Grimmová

12.3.2015 15:18

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Kontakt: Mgr. Světlana Grimmová, ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec 549 41

Mobilní telefon: 607 836 093

E-mail: svetlana.grimmova@zsck.cz nebo GrimmovaSvjetlana@seznam.cz

Konzultační hodiny:  čtvrtek 15 – 16 hod.

Konzultace v jiný čas vždy dle předchozí telefonické nebo osobní domluvy.

 

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých nebo dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Školní speciální pedagog pracuje v těchto oblastech:

  • Vyhledává ve spolupráci s třídními učiteli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče.
  • Zajišťuje učebnice, pracovní listy a kompenzační pomůcky pro integrované žáky. Vede příslušnou dokumentaci.
  • Poskytuje poradenské služby pro učitele.
  • Poskytuje poradenské služby pro rodiče a žáky v oblasti výukových a výchovných problémů.
  • V případě zájmu prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi rodiči a školou.
  • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními /PPP, SPC, …/
  • Na školního speciálního pedagoga se mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče. S  předanými informacemi se zachází jako s citlivými údaji.

 

Na závěr bych ráda připojila krátkou povídku o Hliněných nádobách. Myslím, že přesně vystihuje náplň speciálního pedagoga. Být nápomocný v péči o „prasklé hliněné nádoby“

 

Hliněné nádoby.

V Číně měl jeden nosič vody 2 velké hliněné nádoby. Visely na obou koncích klacku, který nosil na krku. V jedné byla prasklina, naproti tomu ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu, měla prasklá nádoba vodu už jen do polovičky.

Dva celé roky to takto šlo, nosič vody nosil do domu každý den jen jeden a půl nádoby vody. Samozřejmě dokonalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť to dělala dokonale. Ale chudák prasklá nádoba se styděla za svoji nedokonalost, a cítila se uboze, protože je schopná jen polovičního výkonu.

Po dvou letech soužení oslovila nosiče u potoka: „Stydím se, protože voda teče po celou cestu domů.“

Nosič jí takto odpověděl: - „Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku a ne na straně druhé? To proto, že jsem vždy věděl o tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné květiny, abych si ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit můj domov.“

Všichni máme své osobité chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Ale tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, tak dělají náš život velmi zajímavým a vzácným. Jen každého musíme přijmout takového, jaký je, a uvidět v něm to dobré.

 

Těším se na spolupráci