hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Výsledky zápisudo 1. ročníku

25.4.2023 17:17

Pro školní rok 2023/2024 bylo zapisováno 71 žáků. Pro 10 z nich rodiče zažádali o odklad školní docházky a jeden žák přestoupí na jinou školu. Rozdělení žáků do dvou tříd ve městě a  v Horním Kostelci pak proběhne v červnu a koncem června také budou rodiče žáků 1. tříd pozváni na informativní schůzku, kde se dozvědí další podrobnosti k zahájení prvního ročníku.

Seznam  žáků  přijatých  do prvního ročníku základního vzdělávání

2023/1    2023/2    2023/3   2023/4   2023/5  2023/6   2023/8  2023/9  2023/10   2023/11   2023/12   2023/13  2023/14    2023/15  2023/16   2023/17   2023/18   2023/19   2023/20    2023/21   2023/22   2023/23    2023/24  20213/25    20213/26  2023/27  2023/28   2023/30   2023/31  2023/32   2023/33   2023/34   2023/35   2023/36   2023/37   2023/38  2023/39   2023/40   2023/41  2023/42  2023/43   2023/44   2023/45  2023/46   2023/47  2023/48   2023/49   2023/50   2023/51   2023/52  2023/53   2023/54  2023/55   2023/56  2023/57   2023/58  2023/59   2023/60   2023/61