hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Zápis do 1. ročníku

1.3.2023 14:59

Zápis    žáků    do   1.   ročníku  ZŠ V.Hejny 

se  koná v pátek 21. 4. 2023 od 13,30 do 18,00 hod

v  přízemí budovy 1. stupně.

 Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 i dětí, které měly letos odklad školní docházky.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Děti, které budou navštěvovat školu v Horním Kostelci, přijdou k zápisu do města a rozdělení dětí do tříd bude provedeno dodatečně.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete dvě doporučující posouzení: 

1. z příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

2. od dětského lékaře nebo klinického psychologa

Zápis do 1. ročníku  platí i pro ukrajinské děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Těm bude přihláška vyplněna při zápisu ve škole. Je třeba k přihlášce doložit:

·  doklad o udělení víza nebo dočasné ochrany

·  doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

·  místo pobytu dítěte pro určení spádovosti

·  náhradní průkaz pojištěnce