hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Přihlašování do 1. ročníku pro školní rok 2023-24

1.3.2023 13:56

Vážení rodiče,  od 1.3. do 21.4. 2023 můžete pro své dítě  vyplňovat elektronicky  jednotnou přihlášku ke přijetí do 1. ročníku ZŠ V.Hejny – město i  ZŠ V.Hejny  - Horní Kostelec, kterou najdete najdete  po kliknutí na odkaz níže:

 > PŘIHLÁŠKA DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 <

 Tuto vyplněnou přihlášku následně ve škole vytiskneme, zaregistrujeme a je nutné , abyste ji přišli dne 21.4. 2023 v čase  od 13,30 do 18,00 hodin osobně podepsat do školy / přízemí budovy 1. stupně/. Zde také obdržíte registrační číslo. Zároveň s sebou vezměte k nahlédnutí rodný list dítěte. Pokud přihlášku nebudete mít ještě vyplněnou, bude k dispozici ve škole prázdný formulář a vyplníte ji na místě ručně. Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí, takže je vezměte na krátký motivační pohovor a prohlédnutí třídy s sebou.

 V případě nemoci se lze domluvit na náhradním termínu předání či vyplnění přihlášky ve škole.  /Tel. 491 465 709 v dopoledních hodinách/

Přihlášku musí znovu vyplnit a předat i děti, které měly loni odklad školní docházky.

Rozdělení žáků do města a Horního Kostelce bude provedeno v červnu podle počtu přijatých dětí.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, je třeba vytisknout a vyplnit ještě žádost o odklad /viz. přiloha níže/ a přiložit kopie obou doporučení:     

1/ Školského poradenského zařízení / pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum / 

2/Dětského lékaře.

 Rozhodnutí o odkladu pak obdržíte poštou.

Seznam žáků zapsaných do 1. ročníku bude vyvěšen na webových stránkách školy a na dveřích budovy 1. stupně formou jejich přidělených registračních čísel.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Žádost o odklad povinné školní docházky.doc 25,5 KB