hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Režim návratu žáků a zaměstnanců ze zahraničí k 24.8.2021

25.8.2021 10:10

Vážení zákonní zástupci našich žáků,  milí kolegové zaměstnanci,

prázdniny se chýlí ke konci a blíží se nástup do školy. Řada z vás se vrací z pobytu v cizině. Právě pro vás jsou určeny následující informace.

Dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 >>ZDE<<. Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců školy ze zahraničí.

Podrobnosti si prosím nastudujte přímo v opatření, které je i v příloze níže. Zde jen stručné shrnutí:

 • Žáci (resp. jejich zákonní zástupci) a zaměstnanci (dále jen osoby) jsou povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před nástupem do školy, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete ZDE. Informaci posílejte prosím nejlépe e-mailem třídním učitelům a v kopii na zsvhejny@zsvhejny.cz.
 • V případě vstupu zpět na území České republiky jsou tyto osoby povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu (dle rizikovosti země) na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst (TEST PROVÁDĚNÝ VE ŠKOLE 1., 6. a 9. září tedy NESTAČÍ!!!).
 • Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:
  • očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
  • občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
  • osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
  • osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření.
 • Negativní test, případně některou z výjimek, musí osoby prokázat (dokladem, aplikací Tečka…).
 • Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, případně prokázání některé z výjimek, nesmí být těmto osobám umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci.
 • Pravidla návratu pro jednotlivé skupiny zemí najdete v opatření (viz příloha nebo odkaz výše). Zde jen UPOZORŇUJI, ŽE PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM, VELMI VYSOKÝM NEBO EXTRÉMNÍM NEBEZPEČÍM NÁKAZY COVID-19 SE OSOBY MUSÍ DO DOBY STANOVENÉ V OPATŘENÍ PODROBIT SAMOIZOLACI, TJ. NEMOHOU NASTOUPIT DO ŠKOLY. 
 • Podmínky samoizolace najdete rovněž v opatření.

V příloze najdete i výklad MŠMT pro školy.

Děkuji za pochopení i dodržování opatření.

 Jiří Oleják, ředitel školy.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-9.-7.-2021-do-odvolání.pdf 457 KB
_Informace-pro-školy-a-školská-zařízení_13.-července-2021-1.pdf 200,4 KB