hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Informace pro rodiče a žáky - pravidla ve škole.

1.9.2021 9:19

Ve škole dodržujte prosím následující základní principy:

1)

a) ochrana úst a nosu,

b) dezinfekce a větrání,

c) společenský odstup,

d) homogenní skupiny (při výuce ve spojených skupinách z různých tříd, např. volitelné předměty, si sedejte tak, že žáci jednotlivých tříd budou tvořit homogenní skupiny s co největším rozestupem).

2) Je zakázán vstup do školy všem, kteří mají1 příznaky nasvědčující onemocnění COVID-19 (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu...).

3) Po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby, kdy se ve třídě vzdělávají a jsou usazeni v lavicích) musí žáci používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (neboli „chirurgickou“ či „zdravotnickou roušku“) nebo obdobný prostředek. Použitý respirátor (roušku) ve škole nikam neodkládejte (např. na lavici). Noste si na ni např. igelitový sáček.

4) Po příchodu do školy je každý povinen si vydezinfikovat ruce. Stejně tak po každém příchodu do třídy a po použití WC. Dezinfekční prostředky jsou při vstupu do budovy na chodbách, v každé třídě , na WC, ve školní jídelně.

5) Nezdržujte se zbytečně ve společných prostorách (šatny, chodby, WC, jídelna…). Snažte se v nich udržovat rozestupy.

6) Na začátku každé vyučovací hodiny, a pak po 30 minutách výuky, doporučuji jednorázově intenzivně ( 2minuty) větrat. Pokud vyučující zapomene, připomeňte mu to. Spodní křídla oken nesmí být otevřena, pokud v učebně není přítomen pedagog!

7) Po vyhodnocení screningového testování na Covid-19, tedy od 13. 9. 2021 se pro Vás v případě, že to dopadne dobře, otevřou (za dodržování mimořádných opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví a doporučení Ministerstva školství) následující aktivity:  kroužky,  exkurze, výlety, zahraniční zájezdy. Téměř jistě zatím nebudou žádné hromadné akce (návštěvy koncertů, divadel, ani jejich konání ve škole, celoškolní či meziškolní soutěže. Na podrobnostech pracujeme a včas je zveřejníme.

8) Stále se bude se minimalizovat vstup třetích osob do školy .

9) Minimalizujte styk s kanceláří školy. Co lze potvrdit na dálku (online), budeme potvrzovat elektronicky (na e-mailu zsvhejny@zsvhejny.cz

10 ) Školní jídelna bude otevřena. K jednomu stolu v jídelně si sedejte pouze se spolužáky z Vaší třídy. Jako třída obsazujte stoly blízko sebe. V jídelně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.

Jiří Oleják, ředitel školy

Organizace pobytu dětí ve škole vzhledem ke Covid -19

______________________________________________

1 Pokud jsou u někoho příznaky nemoci COVID-19 způsobeny jiným onemocněním, umožňujícím docházku do školy (např. kašel způsobený chronickým astmatem…), bude mu přítomnost ve škole povolena pouze na základě lékařského potvrzení, že netrpí infekční nemocí.

Pokud se u někoho příznaky COVID-19 objeví v průběhu vyučování, je povinen to oznámit vyučujícímu a opustit budovu tak, aby nikoho neohrozil (dodržovat rozestupy, nasadit si ochranu úst a nosu, ničeho se pokud možno nedotýkat…). Nezletilí žáci sami neodcházejí! Budou vyučujícím umístěni do karanténní místnosti a jejich zákonní zástupci budou vyzváni k tomu, aby si žáka ve škole bezodkladně vyzvedli. Stejně se postupuje, pokud příznaky u žáka zpozoruje vyučující. Následně zákonný zástupce žáka TELEFONICKY informuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Organizace pobytu dětí ve škole vzhledem ke Covid.pdf 200,8 KB
Organizace pobytu dětí ve škole vzhledem ke Covid.pdf 200,8 KB
Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani-1.pdf 302,9 KB
priloha_933771533_1_Doporučení-Ministerstva-zdravotnictví-ČR-pro-školy-a-školská-zařízení-k-zahájení-školního-roku-1 (1).pdf 200 KB
MŠMT_Manuál-k-provozu-škol-a-testovaní-1.pdf 626,6 KB
omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-1.pdf 423,8 KB