hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Výuka v době uzavření škol, ošetřování, zápis do 1. tříd

16.3.2020 13:45

Vážení rodiče, milí žáci,

v následujících týdnech bude pro žáky v důsledku mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR škola uzavřena. To ale neznamená přerušení výuky, neboť mimořádné opatření nevyhlašuje prázdniny.

Naše škola bude pokračovat ve výuce „na dálku“ prostřednictvím systému EduPage, případně jiným způsobem po dohodě s vyučujícími. Vyučující budou svým žákům zasílat výukové materiály, práci a úkoly, které budou žáci plnit doma samostatně. Plnění těchto úkolů mohou učitelé kontrolovat a ověřovat, případně hodnotit.

Vyučující naukových předmětů budou žákům k dispozici ke komunikaci minimálně tři hodiny v době mezi 8.00 – 13.00 hod. – podle domluvy s jednotlivými třídami.

Proto Vás, vážení rodiče, prosíme o spolupráci = dohlédněte v tomto ohledu na své děti a poskytněte jim podmínky, aby se mohly pod vedením svých vyučujících vzdělávat doma.

Pokud budete mít nějaké dotazy a připomínky, kontaktujte učitele prostřednictvím emailu, EduPage nebo jiným způsobem domluveným s vyučujícím.

Kromě úkolů ze školy lze využívat také alternativní formy výuky prostřednictvím denních programů české televize, interaktivních učebnice nakladatelství Fraus (https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma), či Nová škola (www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020), přístupných na internetu.

Všechny učebnice a pracovní sešity k Hejného metodě vydané společností H-mat, o.p.s. jsou nyní pro všechny učitele i rodiče zdarma k dispozici po dobu uzavření škol na portálu www.h-edu.cz i VČETNĚ METODIK.

Případně si můžete vyhledávat další výuková prostředí.

Pokud potřebujete potvrzení na ošetřovné pro dítě mladší 10 let:

  1. máte-li možnost tisku, nemusíte pro něj do školy osobně. Stačí, když pošlete požadavek na email livarova@zsck.cz, paní Livarová dokument vyplní za školu a naskenovaný ve formátu pdf vám jej odešle zpět na váš email.
  2. nemáte-li možnost tisku, bude vám potřebný dokument vystaven v kanceláři školy pracovních dnech v době od 8 do 11 hodin. Zároveň Vás žádáme, abyste nevstupovali do budovy školy, ale zazvonili a počkali na potvrzení před školou.

Zápisy do 1. ročníku.

Informace k zápisu do prvních ročníků budou zveřejněny později.