hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

NOVÉ informace k zápisu do 1. tříd!!!

24.3.2020 10:21

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 z 18.03.2020 proběhne pouze:

 

formální část zápisu do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dětí ve škole

 

JAK POSTUPOVAT:

Zákonní zástupci si stáhnou z webu školy, vytisknou a vyplní přihlášku ke přijetí k základnímu vzdělávání  (viz. dokument níže).  Pokud žádají pro své dítě odklad školní docházky, stáhnou, vytiknou a vyplní žádost o odklad povinné školní docházky (viz. dokument níže).  Součástí žádosti o odklad je doporučení  Pedagogické poradny nebo Spec. Pedagogického centra a zároveň doporučení lékaře.

Pokud tato doporučení ještě nemáte, je třeba je dodat dodatečně .

 

Vyplněnou a podepsanou žádost do 3.4.2020

1/  lze poslat do školy poštou na adresu ZŠ V. Hejny, Komenského  540, Červený Kostelec,

2/ vhodit do schránky školy, která je na brance do školní družiny v budově 2. stupně,

3/ zaslat do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

4/ zaslat  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (Nelze jen poslat prostý email!),

nebo pokud nemáte možnost stažení z webu a vytisknutí,

5/ vyzvednout žádost, vyplnit a předat ji osobně.

V případě osobního podání žádosti se zákonný zástupce dostaví (bez dítěte) dne 03. 04. 2020 do budovy 1.stupně – přízemí v době od  13:30 do 18:00.

Upozorňujeme, že v souladu s nařízeními vlády ČR je vstup do budovy ZŠ pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest - rouška, respirátor, šála, šátek a s dodržováním odstupu 2 m.

Další informace budeme zveřejňovat na webu školy v průběhu dubna.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf 83 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf 84,7 KB